Cytaty miłosne :)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie
ogólne informacje o wyżłem niemieckim
Ogólne Warunki Umów Leasingu
ogólne zasady przyznawania emerytur
Ogólne funkcje relacyjne wyłączone
Ogólne warunki sprzedaży okien
Ogólne zasady redagowani pism
 • karol wojtyla filme
 • wysokosc rezerwy na swiadczenia pracownicze
 • kronika legiony polskie
 • prety;gladkie;zdjecie
 • milanos smieszne filmy

 • Cytaty miłosne :)

  Nie ma przepisu konkretnie dla tej branży.
  A więc będziesz musiał posłużyć się różnymi przepisami zależnie od rodzaju urządzeń, prac i technologii stosowanych w tym zakładzie.
  Kilka podstawowych przepisów które mogą mieć tu zastosowanie:

  Dz.U.1951.22.174 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo pracy przy sprężarkach powietrznych.

  Dz.U.1950.25.223 Rozporządzenie - Obsługa suwnic elektrycznych w zakładach pracy.


  Dz.U.2003.169.1650 Rozporządzenie - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dz.U.2000.26.313 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych

  Dz.U.2000.40.470 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.


  I oczywiście wiele innych. Troszkę za mało napisałeś o zakłądzie. Będą tu zapewne miały zastosowanie przepisy dotyczące NDS i NDN, wypadków, szkoleń bhp, czynników rakotwórczych, oraz wiele innych.


  Napisz coś więcej może zawęzimy zagdanienie. :)  Witam i odpowiadam.
  Na pierwsze pytanie odpowiedź wynika z Załącznika do Rozporządzenia M.P. i P.S. z dnia 1-12-1998 w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:
  p-kt. 8. 2. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 m.
  Na drugie odpowiedź jest taka, że stanowisko winno być chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem przez np. żaluzje, zasłony, itp. co wynika z:
  Przepisów ogólnych ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, § 15. 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.  oj naprawde kontrol by sie przydala to by sie kolega najpierw czegos nauczyl a potem sie bral za bhp
  :twisted:
  1 w czasie pracy=podczas wykonywania pracy=wykonanie polecenia przelozonego=wykonywanie obowiazkow powierzonych; /proponuje zobaczyc:ustawe o ubespieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorobo zawodowych; art3/
  nie wtedy gdy pracownik jest na terenie zakladu ale nie pracuje bo ma godzinna przerwe w pracy
  2 sporzadza bhp-owiec wraz z przedstawicielem sip lub przedstawicielem pracownikow najlepiej ktory nie byl swiadkiem wypadku, lub bhp-owiec z poza zakladu
  termin sporzadzenia 14 dni nie ma ze boli lub trzeba miec powarzna wymowke na opuznienie tego terminu co jest jednak nie wykonalne w dozej mierze
  3 higiena pracy hmm???=czystosc ład porzadek schludnosc reszte prosze poszukac w slowniku pod pojeciem higiena
  4 norma znajduje sie w rozporzadzeniu recznych prac transportowych
  5 sip-spoleczny inspektor pracy, zwiazek zawodowy, poprostu pracownik
  6 tu proponuje /rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bhp (dz. u. nr 129 poz 844 [ze zmianami jesli byly nie pamietam :twisted: ]) albo poprostu tak mi sie podoba tak pracuje zmian zednych nie akceptuje heheehe -pracownik do bhp-owca zart taki maly
  7 trudny temat nie chce mis sie szukac z pamieci wydobywac nie bede bo hym no nie jest mi to potrzebne
  :cry:
  pozdrawiam w ostatecznosci w/w e-mail  Norma na butelki nie da Ci nic jeśli nie spełnisz najpierw wymagań ogólnych dotyczących BHP samego procesu, hali itp.
  Zacząć należy od kodeksu pracy - dział 10 omawia zagadnienia BHP, a potem należy skierowac się do innych aktów z których chyba najważniejszym jest Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650)
  W tych aktach znajdziesz najwięcej odpowiedzi na swoje pytania
  Pozdrawiam
  Anchora  Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi, że na każdego pracownika powinno przypadać 4m2 wolnej powierzchni. Poza tym rozp. ws. bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe mówi, że odległość między sąsienimi monitorami nie może być mniejsz niż 0,6 m, zaś pomiędzy tyłem monitora sąsiedniego monitora a pracownikem co najmniej 0,8m.
  Jeżeli te wymagania są spełnione to jest wszystko o.k.. Ale wydaje mi się, że przy powierzchni 25m2 i 13 komputerach jest to niemożliwe.  W kwestii formalnej tylko, to obowiazek taki, konkretnie naklada na nas "Rozporządzenie w sprawie ogolnych przepisów bhp"


  ZAŁĄCZNIK Nr 2(54)
  SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

  § 4. W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane.
  § 5. Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.
  § 6. 1. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji - zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracodawcę. W razie potrzeby - w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków.
  2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, powinna być zrozumiała dla pracowników oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji.

  Pozdrawiam
  Worker  Przepisów rozporządzeń dot. bhp w solariach nie ma. należy stosować przepisy ogólne oraz przede wszystkim zalecenia producentów urządzeń.

  Co do lokalu:

  I) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 roku) - Tu znajdziesz warunki jake powinien spełniać budynek i pomieszczenie.

  Jeżeli będziesz zatrudniać pracowników to dodatkowo musisz uwzględnić przepisy ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U z 1997 r. Nr 129, poz.844 z póź.zm).

  Są oczywiście jeszcze wymagania przepisów dot. wymagań higieniczno-sanitarnych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej
  Przepisów rozporządzeń dot. bhp w solariach nie ma. należy stosować przepisy ogólne oraz przede wszystkim zalecenia producentów urządzeń.

  Co do lokalu:

  I) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 roku) - Tu znajdziesz warunki jake powinien spełniać budynek i pomieszczenie.

  Jeżeli będziesz zatrudniać pracowników to dodatkowo musisz uwzględnić przepisy ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U z 1997 r. Nr 129, poz.844 z póź.zm).

  Są oczywiście jeszcze wymagania przepisów dot. wymagań higieniczno-sanitarnych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej  
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Cytaty miłosne :) Design by SZABLONY.maniak.pl.